Voor ouders

CAR staat voor “Centrum voor Ambulante Revalidatie”. Ambulant betekent dat uw kind na het onderzoek of de therapie terug naar school of huis gaat. Revalidatie betekent dat we kinderen en jongeren die problemen ondervinden in hun dagelijks functioneren zo goed mogelijk trachten te helpen om een waardevolle plaats in de maatschappij (terug) te vinden.
Onderzoek en behandeling zijn multidisciplinair. Dit betekent dat uw kind omringd is door mensen met verschillende specialisaties die elk vanuit hun specifieke invalshoek op een wetenschappelijk gefundeerde manier begeleiding aanbieden.

We stemmen de onderzoeken en de therapie af op de noden van uw kind. Het onderzoek en de therapie zijn afhankelijk van de hulpvragen, de therapie kan zowel individueel als in groep  doorgaan, ouderbegeleiding is mogelijk,…

We vinden uw betrokkenheid als ouder erg belangrijk.

Naast de begeleiding van uw kind in het centrum overleggen we regelmatig met verwijzende diensten zoals scholen, Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB), Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), Referentiecentra Autisme (RCA), Referentiecentra Cerebrale Parese, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), artsen, thuisbegeleidingsdiensten,… In vele gevallen wordt u op deze besprekingen mee uitgenodigd.

Hoe gaat dit alles in zijn werk en wat kost het?

Zowel voor onderzoek als therapie doet het CAR een aanvraag bij uw zorgkas zodat u de revalidatiekosten voor een groot deel niet zelf hoeft te betalen. Een sessie kost u momenteel €2,20 remgeld per dag. Indien u een voorkeurregeling betreffende de ziekteverzekering geniet, betaalt u geen remgeld. Onderzoek en therapie zijn voor u dan kosteloos.

De duur van de therapie is bepaald door de overeenkomst met het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid (VAZG) en wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. De behandeling start meestal voor minstens één jaar. Uw kind komt één tot twee uur per dag, meestal verschillende keren per week naar CAR De Schakel.

Uw kind aanmelden

U kan uw kind bij voorkeur telefonisch aanmelden via het nummer 09/369.80.96. Hierbij zal uw hulpvraag bevraagd worden en kunnen we u informeren over de volgende stappen en de wachttijd.

U kan ook online aanmelden via dit formulier:

Heeft u nog vragen of bemerkingen? Aarzel niet om met onze sociaal werker contact op te nemen. U kan al onze contactgegevens hier terugvinden.

Wil u graag meer informatie? Dan kan u onze infobrochure hier downloaden.

Administratie

Vooraleer uw kind in het CAR kan worden onderzocht, moet er aan de volgende administratieve verplichtingen worden voldaan:

 

  • Verwijsbrief van een arts (huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist) waaruit blijkt dat een multidisciplinair onderzoek nodig is.
  • Klevertjes van de zorgkas. In uitzonderlijke gevallen komt het OCMW in de kosten tussen wanneer de verzekerbaarheid door de zorgkas niet in orde is. Vraag hierover raad bij de sociale dienst van het OCMW.