Wie zijn we

De Schakel is een Centrum Ambulante Revalidatie (CAR) gelegen in het centrum van Wetteren. CAR De Schakel bestaat reeds meer dan 50 jaar en is daardoor regionaal een gevestigde waarde. Laagdrempeligheid is een belangrijke troef van ons centrum.

We onderzoeken en behandelen (voorschoolse) peuters, kleuters, kinderen en jongeren met ontwikkelingsmoeilijkheden op een multidisciplinaire en wetenschappelijk gefundeerde manier. We vertrekken steeds van de mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Zo streven we naar empowerment en maximale maatschappelijke participatie van kinderen en hun gezin.

Samenwerking met andere diensten vinden we heel belangrijk.

We zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en we hebben een overeenkomst met het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid (VAZG).

Ons team

Ons multidisciplinair team bestaat uit logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, een kinesiste, een psychologisch consulente, sociaal werkers en artsen.

Studenten uit verschillende disciplines volgen stage in ons centrum. Zij observeren en geven therapie onder supervisie.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de medewerkers.

Bart Volders

Bart Volders

Directeur

Shari Moermans

Shari Moermans

Campusverantwoordelijke - Therapeutisch coördinator - Psychologe

An Roosen

An Roosen

Sociaal werker

Nancy Rasschaert

Nancy Rasschaert

Sociaal werker

Dr. Carla De Meuleneire

Dr. Carla De Meuleneire

Medisch directeur - neurologe

Dr. Eliane Vermeesch

Dr. Eliane Vermeesch

Revalidatiearts - Pediater

Dr. Francoise Matthys

Dr. Francoise Matthys

Neuropsychiater

Ruth Van Ingelgem

Ruth Van Ingelgem

Psychologe

Emma Bombeke

Emma Bombeke

Psychologisch consulente

Joke Pincket

Joke Pincket

Psychologe

Celeste Demortier

Celeste Demortier

Psychologe

Nele Vanthuyne

Nele Vanthuyne

Psychologisch consulente

wordt vervangen door Emma Bombeke

Inneke Van Engeland

Inneke Van Engeland

Logopediste

Annelien Suenaert

Annelien Suenaert

Logopediste

Els Van Der Stockt

Els Van Der Stockt

Logopediste

wordt vervangen door Annelien Suenaert

Barbara Wauters

Barbara Wauters

Logopediste

Vicky Baele

Vicky Baele

Logopediste

Evy Deketelaere

Evy Deketelaere

Ergotherapeute

Feline De Preester

Feline De Preester

Ergotherapeute

Paloma Sanchez

Paloma Sanchez

Kinesiste

Tania Janda

Tania Janda

Onderhoud