Vorige week vierden we naar goede traditie het begin van de lente door in onze groenste outfit te komen werken.

’s Anderdaags brachten we opnieuw kleur in het gebouw in het kader van Wereld Downsyndroomdag.

Dat de lente- en paasvibes in de lucht hangen, merk je zeker in onze wachtzaal.

Over Pasen gesproken… We zijn ondertussen druk bezig om alles voor te bereiden voor de paasvakantie, want ook dan hebben we weer een heleboel leuke therapeutische activiteiten in petto. Verslagje daarvan volgt na het paasverlof. Wordt vervolgd!